Komputerowe badanie stóp

Komputerowe badanie stóp 

  • Aparatura do komputerowej oceny wysklepienia stóp CQ-ST (dokładny podoskaner) jest narzędziem pozwalającym na nieinwazyjną, dokładną
    i obiektywną diagnostykę stóp. Duża dokładność pomiaru daje możliwość wczesnego zauważenia wady stopy w początkowym etapie jej rozwoju u dzieci jak i dorosłych.
  • Dzięki urządzeniu uzyskujemy dokładną  odbitkę(plantokonturogram)  ukształtowania stopy 2D, a co się z tym wiąże rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca.
  • Badanie wykonywane jest przez specjalistę w zakresie leczenia/korygowania nieprawidłowości w stopach mgr fizjoterapii, absolwenta licznych kursów poświęconych między innymi problemom w zaburzeniach motoryki zagadnieniem wad postawy u dzieci i młodzieży, sposobem diagnozowania i ich leczeniem.

Badania wskazane jest dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorosłych.

Przykładowe wyniki/ opisy badań:

Copyright © 2024 . All rights reserved.