Ortopodologia

Jest to dziedzina zajmująca się zapobieganiu schorzeniom stóp oraz leczeniu lub łagodzeniu istniejących już schorzeń stóp, w tym głównie płaskostopia, deformacji stóp i zaburzeń poruszania się. Diagnozowanie patologii występujących w obrębie stóp staje się coraz częstszą procedurą. W związku z tym pojawiają się coraz nowsze metody przeprowadzania badań diagnostycznych, jak również projektowania terapii dotyczącej dolegliwości w obrębie stóp.

Copyright © 2024 . All rights reserved.