Przykładowe opisy

Poniżej prezentujemy Państwu przykładowe opisy wyników badań ortopedycznych, sporządzone przez naszych specjalistów. Do opisu (jeżeli stwierdzone są odchylenia od normy) dołączany jest zestaw ćwiczeń, do stosowania przez Rodziców lub Nauczycieli. Badania powinny pomagać korygować stwierdzone błędy, dlatego winny być szczegółowe i mieć charakter diagnostyczny.

Badania na macie – podobarografie w statyce oraz dynamice (chodzie):

 Badania wad postawy metodą mory, plus ocena funkcjonalna z testami:

Badania na podoskanerze plus ocena kończyn dolnych:

Copyright © 2024 . All rights reserved.