Diagnostyka stóp przy użyciu platformy pedobarografu

Komputerowa diagnostyka stóp opiera się na wykorzystaniu platformy, nazywanej pedobarografem, która służy do oceny nacisku stóp na podłoże zarówno podczas stania, jak i chodu. Badanie ma więc charakter statyczny oraz dynamiczny, umożliwiając pełen wgląd w ewentualne zaburzenia nacisku stóp u danego pacjenta. Widać dokładnie który, element stopy powoduje nadmierne przeciążenia i dzięki temu można w dalszej kolejności precyzyjniej zaprojektować indywidualnie wkładkę w celu odciążenia tych elementów.

Pedobarografia stanowi dziedzinę badań diagnozujących, dzięki którym możliwa staje się precyzyjna wizualizacja obciążeń na stopach, ocena postawy pacjenta podczas stania i przemieszczania się – w tym także przetaczania stopy, ocena stabilometrii ciała – wyznaczenie środka ciężkości i analiza zachowania całego ciała w postawie stojącej i podczas aktywności.

Przykładowe opisy badania:

Copyright © 2024 . All rights reserved.