Szkoła zdrowego kręgosłupa

Już wcześniej pisaliśmy, jak bardzo ważna jest profilaktyka, która w dużej mierze zapobiega dalszemu rozwojowi wad postawy i innym późniejszym chorobom. Uzupełniając te informację chcemy zaprosić Wszystkie Dzieci do „Szkoły zdrowego kręgosłupa”, w której nauczycielami mogą być wszyscy Rodzice – z naszą pomocą.

Najważniejszy jest ruch- wiemy, że w dobie gier komputerowych oraz Internetu dzieci coraz mniej się ruszają. Trzeba takiemu stanowi trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać, wszelaki ruch, czy to zabawy, gry zespołowe, czy indywidualne aktywności są jak najbardziej zalecane i w istotny sposób wspomagają „szkołę zdrowego kręgosłupa”.

Następnym również ważnym aspektem, który często jest poruszany to rola dopasowania środowiska dziecka do prawidłowej postawy- znaczy to nie mniej nie więcej tylko odpowiednie krzesło, czy biurko dla dziecka, ważnym czynnikiem dla młodego kręgosłupa jest również nie przeciążanie rozwijającego się dziecka. Tornistry pełne książek możemy zastąpić specjalnymi torbo – plecakami na kółkach, w szkołach często robione są dla dzieci szafki w których można zostawiać podręczniki. Należy pamiętać, że rozwijający się kręgosłup jest bardziej podatny na skrzywienia boczne – skoliozy niż kręgosłup w pełni ukształtowany.

Bardzo ważną kolejną rzeczą jest nawyk prawidłowej postawy. Dorośli powinni być świadomi jak powinna wyglądać prawidłowa postawa u dziecka, jakie są krzywizny (kifoza, lordoza) itp. Jeśli tego nie wiedzą to najlepiej udać się na badanie z dzieckiem i wówczas specjalista wytłumaczy, czy ich dziecko utrzymuje prawidłową postawę, ewentualnie co należy korygować i czego się wystrzegać. Świadomość ta pozwala, by dziecko mogło pod kierunkiem rodziców starać się cały czas taką poprawną postawę utrzymywać (często słyszymy „nie garb się” „plecy proste”) i w sposób spokojny należy kontrolować i nauczać dziecko takiej prawidłowej postawy.

Ostatnim aspektem szybkie reagowanie, jeżeli już doszło do odchylenia u dziecka od prawidłowej postawy należy jak najwcześniej interweniować i zapobiegać dalszym następstwom. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom powinniśmy dziecko skierować na specjalną gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, przy czym zaleceniem ważnym jest, by były to grupy małe lub najlepiej zajęcia odbywały się indywidualnie (często np. w szkole dzieci nie są podzielone na grupy pod względem zmian wad postawy, a mamy do czynienia z podziałem na klasy, co jest nienajlepszym rozwiązaniem, ponieważ dzieci z różnymi wadami powinny mieć osobno dobierane ćwiczenia).

Jeśli natomiast Rodzice z różnych względów nie mają możliwości skierowania dzieci na indywidualne zajęcia czy zajęcia w małych grupach, wówczas nie pozostaje im nic innego jak samemu prowadzić ćwiczenia pod czujnym okiem specjalisty, który przygotuje najbardziej odpowiednie zestawy ćwiczeń dla konkretnego przypadku.

W tym przypadku bardzo ważne jest systematyczne prowadzenie takich ćwiczeń oraz dokładne wykonywanie zaleceń, po pewnym czasie należy skontrolować, czy wada postawy lub błędy postawy zostały skorygowane.

Zapraszamy Państwa do współpracy i deklarujemy, że wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie dołożymy wszelkich starań, aby zapobiec zmianom wad postawy lub zniwelować zmiany już dokonane.

Copyright © 2024 . All rights reserved.